NaProTechnology

Co to jest NaProTECHNOLOGIA ?

NaProTECHNOLOGIA jest to :  skuteczna metoda diagnozowania i leczenia problemów z płodnością. To propozycja dla kobiet od okresu dojrzewania aż po menopauzę, oparta na naturalnych metodach. Jest rodzajem terapii, której zasadą jest rozpoznawanie i leczenie zaburzeń prokreacji bez stosowania metod niszczących jej naturalne mechanizmy. Wykorzystuje zarówno specjalistyczną wiedzę medyczną z dziedzin endokrynologii i chirurgii ginekologicznej, jak i dokładne prowadzone obserwacje cyklu płodności u kobiety. Zakłada ścisłą współpracę z parą małżeńską, która z pomocą instruktora prowadzi i dostarcza lekarzowi dokładne obserwacje objawów płodności. Diagnostyka i leczenie farmakologiczne są dopasowywane do przebiegu naturalnego cyklu owulacyjnego. Została opracowana, opatentowana i naukowo sprawdzona przez

Thomasa Hilgersa, profesora Wydziału Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w stanie Nebraska, USA. Wcześniej opracował on Creighton Model – metodę obserwacji płodności  opartą na bardzo dokładnej i standaryzowanej obserwacji śluzu.

 

NaProTECHNOLOGIA to propozycja dla kobiet w wieku od kilkunastu lat aż po okres menopauzy. Metoda ta służy nie tylko możliwie najłatwiejszemu poczęciu dziecka, ale stanowi też profilaktykę zdrowotną. Jest to prediagnostyka, która sygnalizuje kobiecie, gdy coś jest nie tak. W tym sensie NaProTECHNOLOGIA może być stosowana przez panie nieplanujące poczęcia dziecka. To system wczesnego ostrzegania przed problemami zdrowotnymi.

NaProTECHNOLOGIA jest wykorzystywana w leczeniu:

 • problemów z płodnością,
 • nawykowych poronień,
 • zespołu napięcia przedmiesiączkowego,
 • depresji poporodowej,
 • nawracających torbieli na jajnikach,
 • endometriozy itp.

Podsumowując, można z całą pewnością stwierdzić, że NaProTECHNOLOGIA jest dziedziną wiedzy ginekologiczno - endokrynologicznej, która w sposób niezwykle dokładny monitoruje i odsłania aktualny stan zdrowia ginekologicznego kobiety, a precyzyjnie oceniając go, określa przyczyny istniejących zaburzeń. Znając ich przycznę, potrafi w sposób optymalny im się przeciwstawić, wykorzystując w tym celu całą aktualnie dostępną wiedzę ginekologiczno - farmakologiczną oraz chirurgię. Dlatego dzisiaj, tak wiele kobiet chcąc uniknąć skutków "nowoczesnego" leczenia poszukuje rozwiązań medycznych, które mogłyby uchronić to, co stanowi podstawę ich kobiecości.

Wyniki leczenia niepłodności

metodą NaProTECHNOLOGY opublikowane zostały w 2004 roku przez prof. Thomasa Hilgersa w The Medical and Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY oraz w 2008 roku w publikacji Josepha B. Stanforda, MD,MSPH, Tracey A.Parnella, MD and Phila C. Boyle, MB w czasopiśmie medycznym "Journal of the American Board of Family Medicine: Outcomes From Treatment of Infertility With Natural Procreative Technology in an Irish General Practice".

Najpierw skumulowane wyniki, wskaźnik ciąż po leczeniu NaProTECHNOLOGY z powodu niepłodności, w przedziałach czasowych:

 1. do 12 miesięcy - uzyskano 44% ciąż,
 2. do 24 miesięcy uzyskano 62% ciąż,
 3. w 48 miesięcy od rozpoczęcia leczenia 71%.

Wyniki leczenia kiedy rozpoznaną przyczyną niepłodności była endometrioza:

 1. 45% do 12 miesięcy,
 2. 65% do 24 miesięcy,
 3. 78% do 36 miesięcy.

Skumulowany wskaźnik ciąż dla pacjentek z zespołem policystycznych jajników:

 1. 40% po 12 miesiącach
 2. 65% po 24 miesiącach
 3. do 90% po 48 miesiącach

Wreszcie skuteczność leczenia metodą NaProTECHNOLOGY w porównaniu do postępowania in vitro. Kiedy przyczyną niepłodności był brak owulacji to uzyskano 81,8% poczęć, jeżeli policystyczne jajniki to 62,5% przy endometriozie 56,7%, przy niedrożności jajowodów 38,4%. Dla in vitro analogicznie wyniki z lat 1986 – 2001 od 21 do 27% ciąż na kobietę.

NaProTECHNOLOGY okazuje się 2,67 razy bardziej skuteczna niż in vitro dla endometriozy, 2,36 razy dla PCOS i 1,41 razy dla niedrożności jajowodów. W badaniu z Irlandii, w latach 1998-2002 zgłosiło się 1239 par małżeńskich z powodu niepłodności. Średni wiek kobiet to 35,8 lat, średnia długość trwania niepłodności 5,6 roku. 33% par wcześniej było leczonych ART. Wskaźnik ciąż NaProTECHNOLOGYwyniósł 52%. Udało się pomóc około 30% par po niepowodzeniach ART, czyli technik wspomaganego rozrodu „in vitro”.( J Am Board Fam Med 2008;21:375–384.)