RODOKim jesteśmy?

Gabinetymed.pl to nazwa budynku przy ul. Kościuszki 175. Zarządzanym przez Panią Martę Swalarz oraz Specjalistyczną Praktykę Lekarską Grzegorz Swalarz. Prowadzimy stronę internetową pod nazwa www. Gabinetymed.pl przez którą można umówić wizytę do specjalistów przyjmujących w przychodni. Dla celu stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych [(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)] Marta Swalarz oraz Specjalistyczna Praktykę Lekarską Grzegorz Swalarz jest administratorami danych osobowych, decydują oni o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Pytania odnośnie przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres email kontakt@gabinetymed.pl

1 Dla pacjentów

- Zakładanie konta użytkownika (pacjenta) i korzystanie z naszych Usług

Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie w momencie kiedy zakładasz konto użytkownika lub korzystasz z naszych Usług poprzez rejestrację telefoniczną. Kiedy rejestrujesz u nas konto użytkownika, prosimy Cię o podanie podstawowych informacji, takich jak imię nazwisko i numer telefonu, ewentualnie adres email, czasami cel wizyty . Będziemy przetwarzać te dane dla celów umożliwienia Ci korzystania z naszych Usług. Nasze Usługi pozwalają Ci, między innymi, na korzystanie z następujących funkcjonalności: rezerwowanie wizyt u profesjonalistów, przechowywanie informacji o Tobie na koncie użytkownika (pacjenta), wysyłanie specjalistom wiadomości. Możesz również sprawdzać historię swoich wizyt umówionych przez nasz serwis oraz zarządzać swoim kontem użytkownika (pacjenta)

W momencie, kiedy zakładasz konto użytkownika (pacjenta), zawierasz z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta stanowi podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 W momencie, gdy udostępniamy dane osobowe specjaliście lub placówce, staje się ona niezależnym od nas i samodzielnym administratorem danych osobowych, która będzie przetwarzać dane osobowe dla własnych celów (np. dla celów udzielania porad medycznych lub podobnych). Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności specjalisty.

Gabinetymed.pl wysyłają potwierdzenie umówienia wizyty jako SMS lub e-mail. Możemy również wysłać przypomnienie o wizycie lub badaniu, jeżeli ich termin się zbliża. Jeżeli placówka lub specjalista odwoła wizytę lub badanie, również prześlemy informacje na ten temat. 

Gabinetymed.pl nie będzie wykorzystywał danych do innych celów, jak również nie będzie ich sprzedawał. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może zostać w każdym czasie wycofana. W przypadku wycofania zgody, przechowywane przez nas informacje o stanie zdrowia zostaną usunięte. 

Możemy również przetwarzać dane osobowe użytkowników w celach marketingowych. Dane, które możemy przetwarzać w tym celu obejmują adres e-mail, numer telefonu oraz imię i nazwisko. Każdy użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.

Dane osobowe mogą być również użyte do : rozpatrywania skarg lub reklamacji związanych z naszymi Usługami,

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, informowania o nowych funkcjonalnościach lub usługach, zarządzania i planowania naszej działalności gospodarczej, na przykład analizujemy w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług, aby przewidzieć zapotrzebowanie na nasze usługi w przyszłości i odpowiednio zaplanować nasze działania. Analizujemy również zmiany w czasie korzystania z naszych usług, jak również analizujemy, czy nasz produkt odpowiada potrzebom użytkowników.

Przetwarzamy te dane osobowe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, co znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2 Dla Specjalistów 

- Zakładanie konta użytkownika (profilu profesjonalisty) i korzystanie z naszych Usług

Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie w momencie kiedy zakładasz konto użytkownika lub korzystasz z naszych Usług.

 • Imię i nazwisko,
 • Numer telefonu,
 • Adres e-mail,
 • Adres wykonywania praktyki zawodowej (miejsce przyjmowania pacjentów),
 • Specjalizacja, choroby jakie leczysz lub obszar zawodowym, w którym się specjalizujesz,
 • Wykształcenie i przebieg kariery zawodowej,
 • Numer prawa wykonywania zawodu lub inny numer o charakterze zawodowym, którym dysponujesz,
 • Twoje zdjęcie (wizerunek),
 • Dane placówek, w których pracujesz
 • Wszystkie inne dane, które podasz nam w czasie zakładania profilu.
 • NIP
 • Adres firmy
 • Numer dowodu osobistego

Dane te używamy do informowania pacjentów o ofercie Specjalisty, możemy je również użyć w celach marketingowych, a także do rozpatrywania skarg, dochodzenia rozszczeń, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, informowania o nowych funkcjonalnościach lub usługach, zarządzania i planowania naszej działalności gospodarczej, na przykład analizujemy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług, aby przewidzieć zapotrzebowanie na nasze Usługi w przyszłości i odpowiednio zaplanować nasze działania, analizujemy również zmiany w czasie korzystania z naszych Usług, jak również analizujemy, czy nasz produkt odpowiada potrzebom użytkowników. Część informacji, które wykorzystujemy do zarządzania i planowania naszej działalności, jest zanonimizowana (np. sposób nawigowania po naszym serwisie), jednak wraz z innymi informacjami (np. jak długo użytkownik był zalogowany) może pozwolić na odszyfrowanie tożsamości konkretnego użytkownika.

Przetwarzamy te dane osobowe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, co znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3 Dla wszystkich

- Z jakimi podmiotami dzielimy się danymi:

 • Firmy zapewniające usługi chmurowe oraz utrzymania serwerów,
 • Firmy zapewniające usługi w zakresie bezpieczeństwa informatycznego,
 • Firmy świadczące usługi telekomunikacyjne i podobne,
 • Banki,
 • Dostawcy usług płatniczych,
 • Firmy zajmujące się bezpieczeństwem operacji finansowych,
 • Firmy informatyczne, które świadczą usługi informatyczne.

Możemy również udostępnić dane osobowe w celu odpowiedzi na żądania zgłoszone przez uprawnione organy państwowe i sądowe (np. prokuratury, sądy, policję, urzędy).

Dane osobowe przechowywujemy przez okres przez 6 lat od zakończenia obowiązywania stosunku prawnego, jaki łączy gabinetymed.pl z użytkownikami lub specjalistami. Okres ten jest uzasadniony obowiązującym w Polsce okresem przedawnienia roszczeń cywilnych i podatkowych. 

- Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Gabinetymed.pl

Przysługują Ci poniższe prawa określone w RODO:

 • Masz prawo do otrzymania informacji odnośnie do przetwarzania danych osobowych (w szczególności informacji w jakim celu, jakie dane i przez kogo są przetwarzane oraz komu zostały udostępnione, masz również prawo żądać informacji jak długo Twoje dane będą przetwarzane). Niniejsza polityka prywatności stanowi realizację prawa do informacji.
 • Masz prawo wnieść skargę do nas odnośnie do przetwarzania Twoich danych oraz możesz wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa, (https://uodo.gov.pl/).
 • Masz prawo otrzymać kopię Twoich danych, które przetwarzamy.
 • Masz prawo żądać usunięcia danych osobowych (jeżeli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać) lub wnieść sprzeciw odnośnie do przetwarzania.
 • Możesz również wnieść wniosek o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Masz prawo żądać sprostowania lub poprawiania Twoich danych osobowych.
 • Masz również prawo do przenoszenia danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw możesz skontaktować się z nami bezpośrednio. Każde żądanie dostępu do danych powinno być wystosowane pisemnie lub pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy pojawią się wątpliwości odnośnie do tożsamości osoby składającej żądanie, będziemy mogli prosić o uzupełnienia żądania, w szczególności o niezbędne dane identyfikacyjne.

Będziemy starać się odpowiedzieć na każde żądanie w terminie 1 miesiąca. Zachowujemy prawo do pobierania uzasadnionej opłaty odpowiadającej ponoszonym przez nas kosztom sporządzenia odpowiedzi na żądania nieuzasadnione lub nadmiarowe. W takim przypadku zostaniesz poinformowany o swoich prawach oraz wytłumaczymy zaistniałą sytuację.

- Linki do innych stron internetowych

W naszym serwisie lub aplikacji mogą znajdować się linki do stron internetowych, w tym przyciski prowadzące do mediów społecznościowych, czy systemu rejestracji Znany Lekarz. Staramy się, aby linki, które umieszczamy prowadziły do stron o wysokim standardzie ochrony danych osobowych. Nie jesteśmy jednak odpowiedzialni za sposób wykorzystania danych osobowych, bezpieczeństwo i zawartość tych stron internetowych. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności tych stron oraz z ich regulaminami, ponieważ korzystanie z tych stron oznacza stosowanie się do zasad określonych przez ich właścicieli.

- Jak chronimy Twoje dane?

Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia techniczne, fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem. Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów branżowych, aby chronić przekazywane nam dane osobowe, zarówno podczas transmisji, jak i po ich otrzymaniu. Niestety przekazywanie informacji przez Internet (w tym pocztą elektroniczną) nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do nas; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu informacji stanowiących dane osobowe, zastosujemy odpowiednie procedury i zasady bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do tych danych.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami:

E-mail: kontakt@gabinetymed.pl

Adres korespondencyjny: Katowice 40-530, ul Drozdów 13